Hướng dẫn các Map, Boss có tỷ lệ ra Nguyên Liệu Wing.

Lưu ý:

- Nguyên Liệu Wing 2,5 và Linh Hồn Condor(Nguyên Liệu Wing 3, 4, SS8) chỉ rơi khi săn Boss Medusa, Kundun.

Tên Nguyên Liệu Server Rơi Map Rơi %Drop
Lông Vũ Sever 4,5 Icarus 2%
Huy Hiệu Hoàng Tộc Server 4,5 Icarus 2%


Cách cắm auto nhặt đồ


 • Lông vũ : Lông vÅ©
 • Huy hiệu hoàng tộc : Huy hi u ho ng t
 • Huy hiệu hoàng tộc :Huy hi u Ho ng T


 • ===============================
  • Lông vũ : ng v
  • huy hiệu hoàng tộc : u ho  hoặc có thể làm cách này
  Lông vũ = L ng V
  HHHT = Huy hi u Ho ng T c