HƯỚNG DẪN XOAY WING 2,5.

Nguyên liệu cần có:

1 Wing 2 + 9 + 4 Option đổ lên, 1 Nguyên Liệu 2,5 bất kỳ, 1 Chaos, 1 Cre.
Tỷ lệ thành công sẽ là 30% và random Wing ngẫu nhiên.Hướng dẫn xoay Wing 4Hình ảnh minh họa:
Chi tiết vật phẩm: • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 7%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 7%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 7 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 7%Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

Nguyên liệu yêu cầu : • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Săn Boss Kundun, Medusa)
 • 1 Item Zen 50k (Vật Phẩm Vpoint mua tại Webshop)
 • 1 Cánh cấp 3 + 9 trở lênTỉ lệ thành công Tối đa là: 45%
(Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu)Hướng dẫn xoay Mảnh Cánh Thiên Thần & Chinh Phục
(Nguyên liệu Xoay Wing SS8)

Để có thể xoay được Wing SS8 bắt buộc các bạn phải có mảnh cánh Thiên Thần & Chinh Phục.
2 Nguyên liệu này sẽ ko rơi mà bắt buộc phải nâng cấp từ Wing 4 lên.


Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm: • Dùng để xoay wing SS8
 • Random mảnh cánh Thiên Thần hoặc Chinh PhụcClass sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

Nguyên liệu yêu cầu : • 1 Cánh cấp 4 + 9 trở lênTỉ lệ thành công Tối đa là: 100%Hướng dẫn xoay Wing SS8

Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm: • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 8%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 8%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 8 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 8%Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
Xoay Tại: NPC Gobin Tại Noria Server 1 ( Tọa độ: 180 102)

Nguyên liệu yêu cầu : • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Săn Boss Kundun, Medusa)
 • 1 Mảnh cánh thiên thần hoặc chinh phục (Đổi từ Wing 4)
 • 1 Item EXC + 9 + 4 tính năng trở lên
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Chaos (Ngọc hỗn nguyên)
 • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện 10 viên
 • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 10 viênTỉ lệ thành công Tối đa là: 40% ( bao gồm cả các loại ngọc tỷ lệ )
Nếu thất bại sẽ mất hết nguyên liệu.Hướng dẫn xoay Wing SS13

Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm: • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 10%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 10%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 10%
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 10%Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

Nguyên liệu yêu cầu : • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Săn Boss Kundun, Medusa)
 • 3 Item Zen 50k (Vật phẩm Vpoint mua Webshop)
 • 1 Cánh SS8 + 9 trở lênTỉ lệ thành công Tối đa là: 30%
(Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu)