BA LOẠI BÙA TRONG CASHSHOP

Bùa tăng EXP

(Nhân vật chưa làm nhiệm vụ 3)
• Tăng điểm kinh nghiệm lên 50%
• Không dùng chung vơi bùa Thiên Sứ.
• Cách mua (Đứng ở làng và ấn phím X =>làm theo chỉ dẫn)

Bùa tăng EXP Master
(Chỉ dành cho cấp master)
• Tăng điểm kinh nghiệm lên 50% cho nhân vật Master
• Có tác dụng tăng cấp master khi luyện master.
• Không dùng chung với bùa Thiên Sứ + Bùa exp thường
• Cách mua Đứng ở làng và ấn phím X =>làm theo chỉ dẫn
Note: Chỉ lv 400 mới dùng được và chỉ tăng master ko tăng Exp giúp train Master nhanh hơn

Bùa thiên sứ
Có thể sử dụng cho nhân vật thường và nhân vật đã làm nhiệm vụ 3.
(Bùa đang sử dụng vẫn có tác dụng sau khi làm nhiệm vụ 3)
• Tăng 70% kinh nghiệm nhận được
• Không dùng chung vơi bùa tăng Exp và bùa Master
• Cách mua Đứng ở làng và ấn phím X=>làm theo chỉ dẫn

Bí quyết: Bùa Thiên Sứ là loại bùa EXP cao nhất có tác dụng với cả nhân vật thường và nhân vật đã làm master.