Diễn đàn: Đại sảnh

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Những thông báo quan trọng gửi tới các chiến binh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 9
  • Bài viết: 9
 2. Ngoài các sự kiện có sẵn trong Game, Ban Quản Trị còn tổ chức thêm các sự kiện khác trong Game và Diễn Dàn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 5
 3. Danh sách các thành viên bị ban nick được lên danh sách Và cũng là nơi các thành viên bị ban nick thú tội

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1